Kärnekulla förskola.
Ritning av Norconsult över den nya förskolan, vy mot huvudentré.

Kärnekulla förskola

Just nu bygger vi en ny förskola på Kärnekulla med plats för 120 barn som tas i bruk augusti 2023. Här kan du läsa mer om förskolan och följa byggprocessen.

Ansök om plats på den nya förskolan

Nu kan du ansöka om plats på Kärnekulla förskola via vår e-tjänst Ansök om plats på förskola

Första dagen för inskolning kommer vara den 9 augusti 2023.

Så här blir den nya förskolan

Förskolan byggs i två plan med utrymmen för olika aktiviteter för barnen och ateljéer med stora ljusinsläpp.

Planeringen av förskolans utformning har skett i nära samarbete mellan arkitekter och referensgrupp från förskolans olika kompetensområden. Ledord i arbetet har varit att förskolan ska ge oss många roliga stunder, vara en trygg plats och ha förutsättningar för hållbart lärande.

Ritning av förskolan.

Ritning av förskolan.

Ritningar över den nya förskolan.

Status i byggprocessen

Kärnekulla förskola.

Nu har man gjort färdigt ytterväggarna till 90 % (fasad, luftspalt, vindskydd, isolering, ångspärr, genomföringar). Samtliga innerväggar är byggda och installationer i dessa är dragna och besiktigade. 

Bilden är fotad i december 2022.