Kallelser och protokoll

Via länkarna nedan hittar du protokoll från nämnder och styrelser. Protokollen läggs ut när de är justerade, vilket kan ta upp till 14 dagar. Nämnden/styrelsen kan bestämma att även kallelser ska läggas ut på respektive sida.

I de protokoll som publiceras på kommunens webbplats kan vissa typer av personuppgifter vara borttagna med hänsyn till bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Kontakta respektive förvaltningskansli om du vill läsa de fullständiga protokollen. Anser du att dina personuppgifter har blivit felaktigt behandlade kan du begära rättelse. Kontakta respektive förvaltningskansli även för detta. Syftet med publiceringen är främst att underlätta för allmänheten att ta del av dessa dokument.