Barn och utbildning

Förskolorna och skolorna i Habo ger förutsättningar för ett livslångt lärande där grundinställningen är att alla ska ha möjlighet att lyckas!
Foto. Elever som räcker upp handen.

I Habo kommun har vi en ständig strävan efter hög kvalitet i förskola, skola och fritidshem. Alla barn och elever erbjuds en god lärmiljö av god kvalitet som främjar barn och elevers positiva utveckling och lärande. Vår ambition är en modern pedagogik med stöd av ny teknik. Alla barn och elever har rätt att få det stöd de behöver.