Avgifter för hemsjukvård

Hemsjukvårdsavgift samt avgift för enstaka hembesök från hemsjukvården infördes 1 mars 2018.

Hemsjukvårdsavgift 2024

Du som är inskriven i kommunal hemsjukvård får betala en avgift på 380 kronor per månad.

Enstaka hembesök 2024

Avgift för enstaka hembesök är 190 kronor för de som inte är inskrivna i kommunal hemsjukvård. Avgiften är maximalt 380 kronor per månad.

Ordination av hjälpmedel

inklusive bedömning, hembesök, intyg och uppföljning kostar 190 kronor.

Bostadsanpassningsintyg

Medicinskt intyg avseende bostadsanpassning kostar 190 kronor.

Barn och ungdom under 20 år betalar ingen avgift. Avgifterna ingår i maxtaxa.