Rökfria miljöer

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Syftet med lagen är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka. Lagen begränsar därför rökning i vissa lokaler och utrymmen.

Till exempel på rökfria miljöer är uteserveringar, lekplatser och busshållplatser.