Installation eller förändring av yttre VA

Ritningarna ska ha en vit och slät bakgrund, skarpa linjer, tillräckligt stora bokstäver och siffror. Helst ska ritningarna vara svartvita eftersom vissa färger kan vara otydliga. 

Det är också viktigt att ritningarna är gjorda enligt en skala, att det står vilken skala som har använts och att det finns en skalstock.