Utställare på Konstfesten, hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du ställer ut på Konstfesten.