Information om farlig verksamhet i Habo

All kemikaliehantering är förenad med risker. För att förebygga och begränsa allvarliga kemikalieolyckor har EU antagit Sevesodirektivet.

I Habo kommun finns en verksamhet som omfattas av Sevesolagen, Tumbäcks bergtäkt.

Tumbäcks bergtäkt

Verksamheten bedrivs av Svevia AB på fastigheten Tumbäck 1:5 och består av sprängning, krossning och skiktning av berg.

Sprängning sker 10-16 gånger per år. Vid sprängning upprättas alltid en säkerhetszon och varningssignal avges. Sprängmedlet lagras endast på plats under tid sprängning utförs.

Verksamheten tillhör den lägre kravnivån enligt Sevesolagen.

Om en olycka inträffar

Om ett tillbud eller en olycka inträffar som berör sprängmedlet ska verksamheten larma SOS Alarm.

Allmänheten ska invänta räddningstjänsten, hålla sig borta från täkten och inte försöka släcka några bränder.

Tillsyn

Länsstyrelsen bedriver tillsyn över verksamheten minst vart femte år.