Hjälp i hemmet, Hemtjänst

Avgiften för hemtjänst beror på vilken hjälp du har och hur mycket. Den högsta sammanlagda avgiften du kan få betala är 2 359 kr. Till det kommer eventuell matkostnad