Tomter på Västra Solhöjden

Solhöjden är ett nyare område som växt fram under senare år. Området ligger centralt i Habo, nära till såväl kollektivtrafik och service i centrum som till naturstråken.

Området

Här finns det en blandad bostadsbebyggelse med närhet till två förskolor och skogsområden. Nu utvecklas den västra delen av solhöjden med villatomter och det byggs en lek- och aktivitetspark. Västra solhöjden ligger nära kommunens nyaste område Kärnekulla där bostäder, förskola, idrottsarena, skola, matbutik, restauranger och gym vuxit fram.

Tomterna

Tomterna säljs till fastpris oavsett exakt kvadratmeteryta. I området finns det totalt 18 villatomter som släpps till försäljning varav fyra är suterängtomter. Suterängtomterna har ett något lägre pris. I detaljplanen för området är det planerat för mer bostadsbyggnation.

Se avsnitt Länkar för gällande detaljplaner i området.

Under avsnitt Dokument finns karta över tomterna.

Tilldelning

För att kunna välja en tomt krävs det att man står i tomtkön och fördelning sker i kronologisk ordning. Valet av tomt görs i kommunens e-tjänst från en digital karta och blir bara tillgänglig för den som står näst på tur. Detaljerad information om försäljningsprocessen förmedlas till tomtkön genom kommunens e-tjänst. E-tjänsten aktiveras när tomterna släpps.

Priser

Villatomt - 1 100 000 kronor 
Suterrängtomt - 950 000 kronor

Tillkommande kostnader

  • Anslutningsavgift för Vatten och avlopp
  • Avgift för bygglovsansökan
  • Avgift för el- och bredbandsanslutning
  • Avgift för lagfart
  • Förrättningskostnad

Villkor för köp av tomt

Val av tomt

Valet av tomt är bindande. Det går inte ångra valet av tomt efter att valet är inskickat. Om köpet avbryts kommer den specifika tomten att bli valbar för resterande personer enligt turordningen i tomtkön till de som ännu inte har fått välja tomt. 

Köpredo

Köpare behöver vara köpredo när valet av tomt skickas in. Det innebär att det behövs ett godkänt lånelöfte från banken alternativt annat betalningsmedel till förfogande när köpeavtalet ska signeras.

Fullständiga regler finns under avsnittet Länkar.