Stöd till den som utövar våld

Våld förekommer i alla samhällsklasser och bland alla nationaliteter och kan vara svårt att bryta på egen hand.

Finns det gånger som du går över gränsen och beter dig illa mot din partner? Har du bekymmer med att kontrollera din ilska så att din partner blir rädd? Har din partner reagerat över ditt beteende i hemmet eller någon annan person pratat med dig om detta?

Den som utövar våld kan få stöd från följande: