Kommunala föreskrifter

Kommunen har på flera områden getts rätt att meddela föreskrifter, det vill säga normer som är bindande för var och en.

Gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. 

Ordningslagen (1993:1617) innehåller föreskrifter om bland annat allmän ordning och säkerhet på offentliga platser. Enligt ordningslagen får varje kommun besluta om allmänna lokala ordningsföreskrifter för den egna kommunen.

Nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter för Habo kommun behandlades senast av kommunfullmäktige den 31 maj 2012 och gäller från och med den 1 juli 2012.