Energi och uppvärmning

Att ha frisk luft är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Frisk luft innebär att luften ska vara så ren att människors hälsa, djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Ett sätt att värma upp sitt hus kan vara att installera en värmepump. Vid installation av jordvärmepump, bergvärmepump och sjövärme/ytvattenvärmepump måste en anmälan skickas in till miljöförvaltningen. Läs mer under respektive anläggningstyp.

Energicentrum ansvarar för energi- och klimatrådgivningen åt sex kommuner varav Habo kommun är en av dom. Att sänka sin energianvändning sparar både på miljön och innebär en kostnadsminskning.