Miljö- och hälsoåret i Habo kommun

Miljö- och hälsoårets logotype

Syfte

Syftet med miljö- och hälsoåret är att kunna lyfta olika aspekter av miljö och hälsa under året. Genom att göra det hoppas vi kunna skapa ett intresse och en medvetenhet som kvarstår. Syftet är också att detta upplägg ska medföra möjligheter för skolan att kunna delta med aktiviteter inom sitt verksamhetsområde.

Föreläsningar och aktiviteter mot olika målgrupper i kommunen

Alla som bor och arbetar i Habo kommer att bjudas in till öppna föreläsningar och evenemang. Tanken är att dessa ska anordnas som ett arrangemang tillsammans med olika aktörer som vårdcentral, studieförbund, skola eller förening.