Naturvård och parker

Naturvård handlar om att skydda värdefulla naturområden, men också om att möta människans behov av att använda naturen och det som naturen ger.

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling. Det innebär att nuvarande och kommande generationer försäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på förståelse för att naturen har ett skyddsvärde. Det bygger också på att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att ta hand om den väl.

I kommunen finns olika typer av grönytor som sköts på olika sätt efter skötselplaner. Du kan läsa mer om kommunens grönområden och parker på våra undersidor.