Tillsyn enskilda avlopp

Innan vi gör tillsyn av en avloppsanläggning skickar vi ut ett informationsbrev till dig som fastighetsägare. I utskicket finns en blankett som vi vill att du fyller i, antingen digitalt via e-tjänst eller via blanketten.

Fastighetsägaren har möjlighet att delta vid tillsynen.

Tillsynen är prioriterad utifrån avrinningsområdets känslighet. De områdena med mest känsliga och skyddsvärda vattenförekomster tillsynas först