Låda för klossar.

Specialpedagog förskola

Specialpedagogiska insatser i förskolan ses som ett komplement till förskolans pedagogiska verksamhet.

I specialpedagogens arbete ingår bland annat att

  • Kontinuerligt besöka förskolan för att stödja främjande och förebyggande insatser. 
  • Vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för pedagoger, rektor, vårdnadshavare och andra berörda
  • Arbeta med att ge stöd vid övergång både inom förskolan och vid övergång till förskoleklass
  • Samverka med exempelvis barnhälsovården, socialtjänsten, barnhabiliteringen, barn och ungdomspsykiatriska mottagningen och logoped
  • Bidra till verksamhetens utvecklingsarbete.