Dricksvatten

Tekniska förvaltningen i Habo kommun ansvarar för det kommunala dricksvattnet.

Dricksvatten
Dricksvattnet i Habo tätort kommer från Vättern, som är en ytvattentäkt. Vattnet leds från Häggeberg i Jönköping kommun till Habo via en matarledning. För de övriga orterna i kommunen finns tre vattenverk för dricksvattenproduktion, som tar sitt vatten från grundvattnet. Vattnet renas genom alkaliskt filter, pH-justering och UV-filter innan det distribueras till användarna. Vi har mjukt vatten och vattenkvaliteten är hög. Livsmedelsverkets krav gäller ända fram till abonnenten. Vattenkvaliteten kontrolleras noggrant både på vattenverken och i ledningsnätet.

Till Habo tätort produceras cirka 500 000 m³ vatten varje år och till övriga tätorter produceras sammanlagt 100 000 m³ vatten varje år.

Vattnets hårdhet
Vattenhårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller, främst är det kalcium- och magnesiumjoner som avses. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten, låg halt kallas mjukt vatten. Kommunen har mjukt vatten och vattnets hårdhet anges i tyska grader, som sträcker sig mellan 0-20 °dH, där 0-2 benäms som mycket mjukt och 10-20 är hårt.
 
 Habo - försörjer Habo tätort  
- Cirka 7000 personer är anslutna.
- Vattenförbrukningen är cirka 1500 kubik/dygn.
- Hårdheten på vattnet är 4,1° dH (mjukt)

Furusjö - försörjer Furusjö samhälle
- Cirka 370 personer är anslutna
- Vattenförbrukningen är cirka 120 kubik/dygn
- Hårdheten på vattnet är 3,7° dH (mjukt)

Baskarp - försörjer Baskarp, Fagerhult och Rödån
- Cirka 430 personer är anslutna
- Vattenförbrukningen är cirka 120 kubik/dygn
- Hårdheten på vattnet är 2,1° dH (mjukt)

Brandstorp - försörjer Brandstorp
- Cirka 250 personer är anslutna
- Vattenförbrukningen är cirka 65 kubik/dygn
- Hårdheten på vattnet är 1,9° dH (mjukt)

Västerkärr - får vatten från Mullsjö
-
Cirka 200 personer är anslutna
- Vattenförbrukningen är cirka 38 kubik/dygn
- Hårdheten på vattnet är 1,2° dH (mjukt)