Adoption

Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget. Det kan handla om nationella adoptioner eller internationella adoptioner.

Vid en nationell adoption tar man emot ett barn som är fött i Sverige. Dessa adoptioner är sällsynta.

Vanligare är en internationell adoption, som betyder att man adopterar ett barn från ett annat land. Det adopterade barnet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige.