en orange och vit logga för kampanjen Skräpplockardagarna

Skräpplockardagarna

Nu är 2023 års kampanj Skräpplockardagarna igång - var med och håll Habo rent i vår!

Varje år plockar förskolor, skolor, och ungdomsföreningar runt om i landet skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. Habo kommun deltar som alltid och i år kör vi vår kampanj under veckorna 16 och 17.

Från 1 mars är anmälan öppen till Skräpplockardagarna! Sista anmälningsdag för deltagare är 31 maj.

Ni tar själva hand om det avfall ni samlat in. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast vid närmaste återvinningsstation (FTI). Vid frågor kontakta miljö- och hållbarhetsstrategen.

Varför ska vi plocka skräp?

Vi håller rent är ett bra tillfälle att arbeta pedagogiskt med frågor som nedskräpning, återvinning och konsumtion. Det är viktigt att det skapas miljömedvetenhet hos barn och unga och hållbara attityder till nedskräpning och avfallsåtervinning. 

Det finns även en europeisk satsning för skräpplockning, A European Spring Clean. 

Tillsammans håller vi Habo kommun tryggt, vackert och rent!