Barn som räcker upp handen

Förskoleklass

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 6 år börjar ditt barn i förskoleklass.

I november/december, året innan ditt barn fyller sex år, kommer du att få information och anmälningsblankett till förskoleklass. Under våren kommer du att bli inbjuden till ett informationsmöte på ditt barns skola. 

Att välja skola

Inför att ditt barn ska börja i förskoleklass ska du som vårdnadshavare välja grundskola åt ditt barn. Det finns alltid en skolplats för ditt barn i ert närområde, om det finns plats går det även att välja en annan skola. Skolans rektor beslutar hur många elever som kan tas emot. Om du väljer en annan skola än den ditt barn tillhör kontaktar du handläggare Josef Axelsson.

Vad är förskoleklass?

Förskoleklass är en obligatorisk skolform, det innebär att det är skolplikt från 6 års ålder. Här kan ditt barn få en naturlig övergång från förskola till skola. I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och barnet får skolvana inför grundskolans första klass. Allt för att stimulera barnets utveckling och lärande, och lägga en god grund för den fortsatta skolgången.

Förskoleklassen är avgiftsfri och följer skolans läsår. Barnet går i förskoleklassen 5 timmar per dag och äter lunch på skolan. Före och efter skoldagen erbjuder skolan plats i fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar.