Hjälp i hemmet

Du som har en funktionsnedsättning eller är äldre kan söka olika typer av hjälp som underlättar din vardag.

Du kan bland annat ansöka om:

  • Hemtjänst
  • Dagverksamhet
  • Trygghetslarm
  • Hemkörning av matportion
  • Ledsagning
  • Kontaktperson
  • Avlösning av anhörig

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens biståndshandläggare.

Avgift

Information om kostnader hittar du under avgifter.