Familj, barn och ungdom

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer, barn och ungdomar.

Barn- och ungdomsvården verkar för en god omvårdnad, skydd mot våld och utnyttjande samt en uppväxt utan missbruk och kriminalitet. Målet är dessutom att förstärka de krafter som bidrar till att barn och ungdomar utvecklas positivt.

Man kan komma i kontakt med individ- och familjeomsorgen på två sätt, antingen genom en egen ansökan eller genom anmälan från någon som är orolig för en minderårig.

Vår strävan är att lösa så många problem som möjligt genom rådgivande samtal. Men om en ansökan är orsakad av svårare problem, eller om vi får in en anmälan, så inleds en utredning som ska visa om barnet eller ungdomen behöver stöd.

När utredningen är klar tar familjen och socialsekreteraren tillsammans ställning till vilken sorts insats som kan behövas. Så långt det är möjligt erbjuds frivilliga insatser i hemmiljön.