Information till utförare

Här hittar du som är utförare eller funderar på att bli utförare enligt Lagen om valfrihet (LOV) i Habo kommun information kring ansökan och utförandet.

Villkor och krav för godkännande

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft 1 januari 2009. Alla leverantörer som ansökt och uppfyller de av socialnämnden fastställda kraven antas och kommunen tecknar avtal med dem. Brukarna erbjuds möjligheten att välja mellan olika externa utförare och kommunens egen regi. Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt under länkar och på Valfrihetswebben.

Välkommen att kontakta LOV-samordnaren vid frågor och för mer information.