Lantmäteriet

Ska du stycka av en fastighet eller har frågor om tomtgränser, samfälligheter, servitut eller ledningsrätter ska du vända dig till Lantmäteriet.

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige, myndigheten registrerar och säkrar ägandet av alla fastigheter och hanterar deras gränser. Hos Lantmäteriet kan du få information och dokumentation om Sveriges geografi och hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser.

Det är till Lantmäteriet som du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som en ägare av en fastighet. Här har vi samlat några användbara länkar till myndigheten.

Min fastighet

Vill du ha detaljerad information om din fastighet kan du hitta informationen genom Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet. Där får du information om det finns planer eller bestämmelser eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Du loggar in med e-legitimation.

Vem äger fastigheten?

Lantmäteriet har en e-tjänst där du snabbt kan få svar på vem som äger en viss fastighet. Du som privatperson kan logga in med e-legitimation för att få information om vem som äger en fastighet.

Samfälligheter

Ibland äger flera fastighetsägare gemensamhetsanläggningar, vägar eller mark- och vattenområden oftast genom en samfällighetsförening. Uppgifter om din samfällighetsförening finns i ett register SFR som förs av Lantmäteriet. Kontakta Lantmäteriet om du vill ha hjälp med frågor som rör din samfällighet.

Ansöka om lagfart

När du är ny ägare till en fastighet eller tomträtt ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav för att registrera att du är ägare. Det ska göras inom tre månader ifrån det att du är ny ägare.

Övrig information

Lantmäteriet utfärdar pantbrev om du ska använda din fastighet som säkerhet för att låna pengar.