Taxa vatten och avlopp

Uppdaterad och gäller från 2024-01-01

Vanligtvis är du som abonnent ansluten till både vatten- och avloppsnätet. Den 23 november 2023 beslutade kommunfullmäktige om VA-taxan för 2024.

VA-taxan består av:

  • en fast avgift per år som beror av mätarstorleken
  • en rörlig kostnad per kubikmeter levererat vatten
  • en dagvattenavgift

Den rörliga kostnaden/m3, inklusive moms är: 33,36 kronor/m³

Läs mer om kommunens VA-taxa, samt se exemplet nedan.