Taxa vatten och avlopp

Vanligtvis är du som abonnent ansluten till både vatten- och avloppsnätet.

VA-taxan består av:

  • en fast avgift per år som beror av mätarstorleken
  • en rörlig kostnad per kubikmeter levererat vatten
  • en dagvattenavgift

De vanligaste vattenavgifterna följer här nedan.

Fast avgift/år, inklusive moms

Mätarstorlek (småhus) 2,5 m3/tim: 1 631,25 kronor
Mätarstorlek (hyreshus) 6 m3/tim: 4 868,75 kronor
Mätarstorlek (industri) 10 m3/tim: 11 376,25 kronor
Mätarstorlek (industri) 15 m3/tim: 16 230 kronor
Mätarstorlek (industri) 25 m3/tim: 33 452,50 kronor

Rörlig kostnad/m3, inklusive moms: 30,33 kronor/m³

Dagvatten-regn eller smältvatten från exempelvis tak eller asfaltsytor

Avgift per 100-tal m² tomtyta, inklusive moms: 91,40 kronor/år. För dig som endast använder kommunalt vatten eller kommunalt avlopp gäller följande avgift, inklusive moms:

Fast avgift:
815,63 kronor/år

Rörlig avgift/m³:
Endast vatten 13,65 kronor/m3
Endast avlopp (150 m³) 16,68 kronor/m³, 2 502,23 kronor/år

Vatten till byggarbetsplats för bostad eller därmed jämställd fastighet, inklusive moms

Debitering sker för 30 m³/lägenhet i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet. Här räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea som en lägenhet.

Anläggningsavgift 2020

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska  anläggningsavgift betalas. Det är en engångsavgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA).

Kostnad per fastighet med, inklusive moms:
a. En avgift för framdragning av varje uppsättning servisledningar till  förbindelsepunkter för V, S och Df: 25 215 kronor
b. En avgift för upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df: 46 551. 25 kronor
c. En avgift per m² tomtyta: 38.76 kronor
d. En avgift per lägenhet: 29 157.50 kronor