Demens

För dig med demenssjukdom och dina anhöriga finns olika stödinsatser. En del av insatserna måste du ansöka om att få.

Det är vanligt att uppleva minnesstörningar när man blir äldre. Ofta kan det vara övergående minnesproblem men det kan också vara första symtom på en demenssjukdom.

Anhörigstöd
Är ett stöd till anhörigvårdare för att möjliggöra kvarboende för den närstående. För mer information kontakta kommunens anhörigkonsulent.

Följande insatser får du ansöka om:

Hemtjänst
Är olika omvårdnads- och serviceinsatser som ges i hemmet.

Dagverksamhet
Dagverksamhet är till för dig behöver få komma hemifrån för att få miljöombyte och stimulans. Det kan också vara så att du vårdas av någon närstående och behöver få vård och omsorg när hon eller han behöver en stund för sig själv.

Korttids- och växelboende
Är ett planerat stöd för demenssjuka och anhöriga i ordinärt boende.

Demensboende
Boende för personer med demenssjukdom.

Ansökan och förfrågningar
Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens biståndshandläggare.

Avgift
Information om kostnader hittar du under avgifter