Exempelritningar

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan måste du lämna in ett antal ritningar som beskriver det du planerar att göra. Genom att ta del av exempelritningar kan du få hjälp när du ska ta fram egna underlag till din ansökan eller anmälan.
Ritningar är en viktig del av bygglovsprövningen. På ritningarna finns information om byggnadens utformning och placering vilket krävs för att vi ska kunna bedöma om byggnaden uppfyller de krav som gäller. Ritningarna behöver därför vara i hög, fackmässig kvalitet och lätta att läsa.

På vår sida Bygglovshjälpen hittar du guider till de vanligaste projekten och vilka handlingar och ritningar du behöver skicka in.