Motioner

Här publiceras aktuella motioner och motioner som besvarats under mandatperioden.

Pågående motioner

Motion om att Habo kommun enbart ska flagga med Sveriges flagga

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS23/261
Motion om att Habo kommun enbart ska flagga med Sveriges flagga

Motion om att införa dialoger mellan skolelever och lokalpolitiker

Parti: Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
Diarienummer: KS23/223
Motion om att införa dialoger mellan skolelever och lokalpolitiker

Motion om konstverk på Kärnekulla

Parti: Sverigedemokraterna
Diarienummer: KS23/57
Motion om konstverk på Kärnekulla

Motion om att stoppa förslag om att stänga Kyrkbyns förskola

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS23/127
Motion om att stoppa förslag om att stänga Kyrkbyns förskola

Motion om mensskydd på toaletter

Parti: Vänsterpartiet
Diarienummer: KS23/80
Motion om mensskydd

Motion om utredning av solcellspark i Habo

Parti: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet
Diarienummer: KS23/51
Motion om utredning av solcellspark i Habo