Motioner

Här publiceras aktuella motioner och motioner som besvarats under mandatperioden.

Pågående motioner

Motion om parkering för personer med funktionsvariationer

Parti: Miljöpartiet
Diarienummer: KS22/24
Motion om parkering för personer med funktionsvariationer

Motion om boende för nyanlända

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS22/7
Motion om boende för nyanlända

Motion om lokal busslinje - "mjuka linjen"

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS22/2
Motion om lokal busslinje - "mjuka linjen"

Motion om sponsring av sporthallen på Kärnekulla

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS21/253
Motion om sponsring av sporthallen på Kärnekulla