Motioner

Här publiceras aktuella motioner och motioner som besvarats under mandatperioden.

Pågående motioner

Motion om nytt golv till Habo sporthall samt en rejäl läktare till den nya planerade sporthallen på Kärnekulla

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS20/204
Motion

Motion om motprestation för försörjningsstöd, upplaga 2

Parti: Sverigedemokraterna
Diarienummer: KS20/173
Motion

Motion om medicinskt motiverad kost

Parti: Sverigedemokraterna
Diarienummer: KS20/81
Motion

Motion om totalförbud mot fyrverkerier i Habo kommun

Parti: Sverigedemokraterna
Diarienummer: KS20/57
Motion

Motion om simskola under sommaren

Parti: Sverigedemokraterna
Diarienummer: KS20/56
Motion

Motion om att utöka Habo kommuns anhörigstöd till att även innefatta barn och ungdomar i svåra livssituationer

Parti: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet
Diarienummer: KS20/52
Motion