Motioner

Här publiceras aktuella motioner och motioner som besvarats under mandatperioden.

Pågående motioner

Motion om förändrat och anpassat arbetssätt under och efter coronapandemin

Parti: Sverigedemokraterna
Diarienummer: KS21/71
Motion om förändrat och anpassat arbetssätt under och efter coronapandemin

Motion om att stoppa besparingarna inom kostenheten

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS21/40
Motion om att stoppa besparingarna inom kostenheten

Motion om trygghetsboende nära centrum

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS21/4
Motion om trygghetsboende nära centrum

Motion om att utreda att Habo upphör som kommun och sammangår med annan/andra kommun/kommuner

Parti: Centerpartiet
Diarienummer: KS20/242
Motion om att utreda att Habo upphör som kommun och sammangår med annan/andra kommun/kommuner

Motion att ställa hårdare krav på regionen rörande kollektivtrafik för alla

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS20/231
Motion om att ställa hårdare krav på regionen rörande kollektivtrafik för alla

Motion om nytt golv till Habo sporthall samt en rejäl läktare till den nya planerade sporthallen på Kärnekulla

Parti: Habodemokraterna
Diarienummer: KS20/204
Motion om nytt golv till Habo sporthall samt en rejäl läktare till den nya planerade sporthallen på Kärnekulla