En mamma pussar sitt barn.

Familjecentralen

Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig till alla blivande föräldrar och till föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Verksamheten är ett samarbete mellan öppna förskolan, barnhälsovården och kvinnohälsovården.

Information om familjecentralens olika verksamheter hittar du nedan genom att klicka på respektive verksamhetsområde.

Alla på familjecentralen har tystnadsplikt och barnen är olycksfallsförsäkrade när de är på familjecentralen.