Kommunarkiv

I varje kommun ska det finnas en särskild arkivmyndighet. I Habo kommun är det kommunstyrelsen som är arkivmyndighet.

I kommunarkivet förvarar vi de allmänna handlingar som de olika kommunala verksamheterna har lämnat efter sig. Huvudregeln är att de allmänna arkiven är offentliga. Vissa handlingar omfattas av sekretess.

Både nytt och gammalt

För dig som är intresserad av person-, och lokalhistoria är kommunarkivet en ovärderlig källa. Naturligtvis innehåller kommunarkivet inte bara äldre handlingar utan även handlingar som uppkommer inom våra förvaltningar idag.

I kommunarkivet finner du handlingar som uppkommit inom kommunens nämnder och administrativa organisation samt handlingar från de olika verksamhetsområden som kommunen ska utföra, exempelvis skola, socialtjänst och bygglovshantering.

Handlingar som bevaras för all framtid

I arkivet finns ett stort kulturarv i form av den information som har skapats genom tiderna. En stor del av handlingarna bevaras för all framtid. Vi bevarar de allmänna handlingarna för att garantera rättssäkerheten och för att kunna skapa en effektiv förvaltning, för att allmänheten ska kunna vara delaktig i den demokratiska processen och för att kunna bidra till forskningen.

Behöver du ett betygsutdrag?

I kommunarkivet förvaras betyg för elever som gått i skolan i Habo kommun. Om det är mindre än 5 år sedan du slutade skolan förvaras ditt betyg på skolan.

E-tjänst: Beställ betygsutdrag