Bild på vägmärke A20 Varning för vägarbete

Grävtillstånd och trafikanordningsplaner (TA-planer)

Om du vill arbeta på kommunala gator eller grönytor behöver du söka tillstånd för detta. Det kan handla om att du vill

  • utföra ett vägarbete
  • använda kommunal mark till att lägga upp material på
  • eller att stå med en maskin eller ett fordon på kommunal mark för att kunna arbeta på din egen fastighet.

För att få stänga av del av gata eller kommunal yta ska du först söka en TA-plan (trafikanordningsplan) och få denna godkänd innan du får börja stänga av. 

Om du vill gräva i gatan/trottoaren eller på kommunal mark behöver du söka både en TA-plan och ett grävtillstånd. Även dessa ska vara godkända innan du får påbörja arbetet.  Grävtillstånd och TA-plan söker du genom Habo kommuns e-tjänst Ansökan om grävtillstånd/TA-plan

Läs om Habo kommuns regler och föreskrifter genom att följa länkarna:

Allmänna regler för att använda kommunal mark till annat än vad den normalt sett är avsedd att användas till.

Bestämmelser för arbete på väg i Habo kommun.

Prislista och regler för återställning