Ordningsregler för skolskjuts

Vi vill att våra elever ska ha en trafiksäker och god miljö under resan till och från skolan. Därför är det viktigt att alla känner till vilka regler som gäller och vem som är ansvarig.

Skolskjutsverksamheten berör flera parter; vårdnadshavare, elever, trafikföretag, förare och skola. Alla har gemensam del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att tillsammans med ditt barn gå igenom ordningsreglerna noga, så att vi tillsammans kan skapa en säker och trevlig miljö i samband med skolskjutsen.

Förbud mot kränkningar, diskriminering och mobbing gäller, precis som i skolan, även hela vägen till och från skolan.