Tömning av enskilda avlopp

June Avfall & Miljö AB ansvarar för att avloppsvattnet tas omhand.

Befrielse från slamtömning och latrinhämtning

Enligt renhållningsordningarna i Habo och Mullsjö kommuner kan du som fastighetsägare befrielse latrinhämtning eller slamtömning. För att få befrielse från hämtningen måste slammet och latrinen tas om hand på ett sådant sätt att inga besvär uppkommer för människors hälsa och miljö.

Slam

Du ansöker om ändrat slamtömningsintervall eller egen tömning av slam via e-tjänsten Ansökan om ändrat slamtömningsintervall/egen tömning av slam

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Latrin

Du ansöker om dispens i latrintömningen via e-tjänsten Anmälan om eget omhändertagande av latrin/anmälan om latrinkompost

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Avgift

För handläggning av ansökan tar miljönämnden ut en timavgift  fastställd av kommunfullmäktige.

Tillfälligt uppehåll från slamtömning och latrintömning

Vill du av någon anledning ha ett tillfälligt uppehåll i latrinhämtningen eller slamtömningen anmäler du det hos June Avfall och Miljö AB.