Hissar och andra motordrivna anordningar

En hiss eller andra motordrivna anordningar som är avsedd för transporter eller gods till exempel rulltrappor eller linbaneanläggningar men också sopsugar, portar, grindar och rörliga väggar i gymnastiksalar har krav på kontroll.

Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ska se till att kontrollen görs. En motordriven anordning får inte användas om den som äger eller annars ansvarar för anordningen inte kan visa med ett besiktningsprotokoll att anordningen uppfyller de krav på skydd för säkerhet och hälsa.