Bränningeskolan.

Bränningeskolan (F-6)

Bränningeskolan är en F-6 skola med cirka 180 elever. Skolan ligger mycket naturskönt och har trevliga strövområden i sin närhet.

På skolan arbetar 30 personal bestående av förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare och specialpedagoger. Vi arbetar tillsammans i arbetslag. Till skolan hör även två fritidshem.

Skolans mål är att ge eleverna bra kunskaper samt att vara en skola där eleverna kan känna sig trygga och trivas tillsammans.

Skolan har en föräldraförening som samarbetar med skolans personal med syfte att skapa bra förutsättningar för eleverna.