En blomsteräng

Skötsel av grönytor

I kommunen klipper vi stora gräsytor och håller många områden öppna. Men på några ställen finns växter som är fridlysta eller väldigt sällsynta, där klipper vi inte förrän i augusti.

Här kommer lite exempel på ställen vi inte klipper för att bevara våra sällsynta växter:

Utmed gång och cykelvägen vid Västgöte växer det lite intressanta blommor. En som utmärker sig är den grönvita nattviolen (Platanthera chlorantha) som tillhör familjen orkidéer. Den är fridlyst i länet och inte så vanlig i naturen.  Gå gärna ut en sväng och se om du kan hitta några, men plocka dem inte.

Vid infarten till Sjogarp finns en kulle där det växer en mängd intressanta blommor och örter. En av dessa heter Pimpinell (sanguisorba minor) och den är sällsynt. Pimpinell är en flerårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Den blommar i juni-juli med små grönbruna blommor som sitter i täta huvudlika ax, de påminner om små kottar.  
På kullen kan man även se:

  • getväppling,
  • backnejlika,
  • rölleka,
  • kärringtand,
  • blåklocka,
  • gökblomster 
  • prästkragar

En lite större ört som växer nära gång och cykelvägen är cikoria. Den är ganska hög och får blå blommor.