Torghandel

Försäljning får ske på Blå torget under helgfria torsdagar. Blå torget ligger vid biblioteket i Habo på Jönköpingsvägen 2. Innan försäljning får ske ska du anmäla det till kommunen och invänta bekräftelse.

Torghandel får ske på Blå torget helgfria torsdagar klockan 08.00–18.00.

Uppläggning av varor får påbörjas tidigast klockan 07.00.

Senast klockan 19.00 ska saluplatsen vara städad och varorna bortplockade.

Varje försäljare ska själv ta hand om skräp och avfall som uppstår. Kommunala papperskorgar får inte användas till försäljarens skräp.

Information tillfällig försäljningsplats (försäljning övrig tid)