Ungdomsmottagningen

Du som är mellan 13-22 år och bor i Habo kommun kan vända dig till ungdomsmottagningen i Jönköping om du har frågor om till exempel preventivmedel, sexuellt överförbara sjukdomar eller om du behöver samtalsstöd.

Ungdomsmottagningen är till för ungdomar som är från 13 till och med 21 år och som har frågor om saker som påverkar den som är ung. Ungdomsmottagningen tar emot dig fram till den dagen du fyller 22 år.

Ungdomsmottagningen hjälper ungdomar i behov av preventivmedelsrådgivning och provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar (STI) samt ger samtalsstöd till ungdomar på deras eget initiativ.

Alla som jobbar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

Läs mer om ungdomsmottagningen via umo.se eller 1177.se.