Korttidsboende

Korttidsboende är till för dig som har ett tillfälligt behov av heldygnsomsorg. På korttidsboende finns det personal som kan ge dig stöd dygnet runt.

Korttidsboende är en behovsprövad insats som du behöver ansöka om hos biståndshandläggare. Vid bedömning av korttidsboende är det omfattningen av ditt omvårdnadsbehov som är avgörande. Korttidsboende beviljas när behovet är så pass omfattande att det inte kan tillgodoses i hemmet med stöd av andra insatser så som hemtjänst, hemteam och trygghetslarm.

Syftet med korttidsboende kan även vara att ge din anhörigvårdare avlastning. Vid korttidsboende i avlastande syfte är det fortfarande ditt omvårdnadsbehov som ligger till grund för bedömningen.

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens biståndshandläggare.

Avgift

Information om kostnader hittar du under avgifter

Silviahemscertifierade

Kärrsgårdens särskilda boende är sedan mars 2024 silviahemscertifierade. Information om certifiering och uppgift om giltiga certifikat finns på Silviahemmets webbplats. 

Stiftelsen Silviahemmets certifieringssymbol.