Förorenade områden

Ett förorenat område är enligt miljöbalkens 10 kapitel ett område där det i mark, sediment, vatten eller byggnader finns föroreningar som kan innebära skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det är inte ovanligt att en förorening, som till exempel olja, påträffas vid grävarbeten, planläggning, bygg- eller rivningsarbeten.

Upplysningsskyldighet

Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren ska genast underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening, som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, upptäcks. Detta gäller oavsett vad området har använts till tidigare.

Om du är osäker på vilken tillsynsmyndighet du ska vända dig till kan du kontakta miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner. Vi hänvisar dig till rätt tillsynsmyndighet.