Brandstorps förskola

Brandstorps förskola

På Brandstorps förskola vill vi ge barnen en tidig miljömedvetenhet och intresse för miljön.

Förskolan ligger i Brandstorps kyrkby cirka 2 mil norr om Habo. Byggnaden har tidigare fungerat som skola under flera generationer. Omgivningen är idyllisk med närhet till djur och natur samt utsikt över sjön Vättern.

Brandstorps förskola/fritidshem har verksamhet för förskolebarn i åldern 1-5 år samt fritidshemsverksamhet.

Vi är en Grön Flagg certifierad förskola

Grön Flagg ger barn och unga fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg är ett sätt att få lärande för hållbar utveckling att genomsyra arbetet och att jobba mot mål och riktlinjer i läroplaner. Utvecklingen sker både i den pedagogiska verksamheten men också genom en mer hållbar daglig drift av verksamheten. Det bygger på barns och ungas delaktighet och ger förutsättningar för inflytande och skapar framtidstro. Grön Flagg är också ett tydligt sätt att visa att vår verksamhet bidrar till ett viktigt arbete mot en mer hållbar framtid.

Stängningsdagar

Förskolan är stängd två dagar per termin för utvärdering och kvalitetsarbete. Mer information hittar du på sidan Tider och scheman.