Antagning

När du har anmält dig till Kulturskolan är du registrerad som sökande till dina val. Du kommer att bli kontaktad av respektive kulturskolelärare om du har blivit antagen.

Inför terminsstarterna

Har du inte kontaktats inom 2-3 veckor efter skolstart (alternativt i slutet av januari) så har vi troligtvis inte kunnat ge dig en plats. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi nås säkrast via e-post.

I vissa undantagsfall kan vi ta emot elever under pågående termin och ni kommer då kontaktas av aktuell lärare.

Köplats

Samtliga elever som går i årskurs 2 informeras under våren om möjligheten att börja spela/sjunga/dansa på kulturskolan. Om det uppstår kö till några av de förstahandsval som eleverna gör så lottar vi vilka som kommer in.

Elever som söker till kulturskolan efter årskurs 3 och uppåt antar vi i datumordning, från det datum då anmälan kom in.

Andrahandsval

Har du valt ett blåsinstrument i andrahandsval finns det goda chanser att du kommer erbjudas plats. I övrigt gäller turordningen som beskrivs ovan.

Att inte bli antagen

Det är inte säkert att man kan börja kulturskolan samma år som man söker. Vi har ett högt tryck bland de sökande och antalet platser är tyvärr begränsat.