Pågående VA-projekt

VA-enheten arbetar systematiskt med förbättringar av vatten och avloppsledningar. Större pågående projekt finns information om under respektive rubrik i menyn till vänster. Informationen uppdateras vid förändringar.