Pågående VA-projekt

VA-enheten arbetar systematiskt med förbättringar av vatten och avloppsledningar. Under denna sida hittar du information om större pågående VA-projekt. Informationen uppdateras vid förändringar.

Vatten och avlopp i Ebbarp, Solberga, Eket och Österlid

Brandstorp Kyrkvägen - ledningsförnyelse och beläggning

Kärnekullavägen anläggningsarbeten

Tumbäcks industriområde

Bränningegatan anläggningsarbeten

Habo kommun förstärker vattenförsörjningen för tätortens sydvästra delar

Furusjögårdsvägen - vatten och avloppsarbete