Skadedjur

Djur som ofta upplevs som skadedjur är insekter samt råttor och möss.

Kontakta saneringsföretag eller fastighetsägaren

Om du har problem med skadeinsekter eller möss/råttor i ditt eget hus ska du ringa till ett skadedjursbolag som kan hjälpa till med sanering och att förebygga framtida problem.

Bor du i hyreslägenhet ska du kontakta fastighetsägaren. Får du inte gehör från fastighetsägaren kan du vända dig till miljöförvaltningen.

Små skadedjur

Kackerlackor, mjölbaggar, pälsängrar, flugor med flera är djur som genom sitt val av mat och livsmiljö konkurrerar om samma resurser som vi människor eftersträvar. Vissa djur, som kackerlackor och flugor, är också smittspridare. Andra smådjur som vi hittar inne gör i regel ingen skada men trivs inomhus. Ett exempel är silverfisk. Om de är påtagligt talrika kan de vara ett tecken på att det finns någon onormalt fuktig plats inom byggnaden, kanske en fuktskada.

Om skadedjur dyker upp i stora mängder i bostaden bör man söka och ta bort någon "härd" som lockar smådjuren. Det kan till exempel vara spill av djurfoder, gryn eller någon attraktiv öppnad matförpackning. Ofta är detta en tillräcklig åtgärd. En del smådjur kan dock klara sig länge utan mat och därför kan de dyka upp lång tid efter att man tagit bort "härdarna".

Råttor och möss

Råttor och möss ser man normalt endast i enstaka exemplar. Börjar de dyka upp i stort antal finns det anledning att fundera på varför. Ofta kan man själv eller tillsammans med sina grannar komma till rätta med problemet genom att åtgärda dåliga komposter, städa upp bland bråte som erbjuder bostad åt gnagarna och så vidare.