Hagens fritidshem

På Hagens fritidshem ges barnen möjlighet att påverka och utforma sin egen fritid.

Vi arbetar utifrån barnen och deras önskemål om hur de vill utforma sin fritid. Det gör vi bland annat genom våra fritidsråd, där alla får vara med och påverka.

Vi erbjuder en varierad verksamhet som bland annat innehåller uteliv, sport, skapande verksamhet och lek i olika former. ”Scenen är din” är ett exempel där barn som vill får uppträda för sina kompisar.

Vi strävar efter ett öppet klimat där alla ska känna sig välkomna, såväl barn som föräldrar.

Stängningsdagar

Fritidshemmen har två stängningsdagar per termin, då personalen har tid för kompetensutveckling.