Två skolpojkar vid en grind.

Anpassad grundskola

Skolgång i anpassad skola är en rättighet och ett erbjudande för barn, ungdomar och vuxna som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms kunna uppfylla grundskolans kunskapskrav.

Du som vårdnadshavare ansöker om skolgång i anpassad grundskola för ditt barn. Innan en elev tas emot i anpassad grundskola görs alltid en utredning som visar på om barnets inlärningssvårigheter beror på en intellektuell funktionsnedsättning eller inte. Vid utredning och mottagande av elev i anpassad skola finns specialpedagoger, psykolog, skolläkare och kurator att tillgå.