Två skolpojkar vid en grind

Anpassad skola

Skolgång i anpassad skola är en rättighet och ett erbjudande för barn, ungdomar och vuxna som på grund av en utvecklingsstörning inte bedöms kunna uppfylla grundskolans kunskapskrav.

Du som vårdnadshavare ansöker om skolgång i anpassad skola för ditt barn. Innan en elev tas emot i anpassad skola görs alltid en utredning som visar på om barnets inlärningssvårigheter beror på en utvecklingsstörning eller inte. Vid utredning och mottagande av elev i särskolan finns specialpedagoger, psykolog, skolläkare och kurator att tillgå.