Faderskap, föräldraskap

Ni som väntar/har fått barn och inte är gifta måste få faderskapet/föräldraskapet fastställt. Är ni gifta sker detta automatiskt.

När ett barn föds och mamman är ogift ska, enligt svensk lag, faderskapet/föräldraskapet fastställas genom en bekräftelse.

Från den 1 januari 2022 kan du som blir förälder och är ogift själv bekräfta ditt faderskap genom en e-tjänst på Skatteverkets hemsida istället för att komma till socialtjänsten. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse.

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en faderskap/föräldraskapsbekräftelse hos Individ och Familjeomsorgen. Ni kontaktar oss då lättast genom att ringa vår receptionstelefon och boka en tid för besök.

Om ni inte själva tar kontakt med oss så kommer Skatteverket att skicka ut en underrättelse om nyfött barn som saknar förälder och du, som födande förälder, kommer då att få ett brev av oss med uppmaning att boka en tid.

Vid besöket ska båda föräldrarna närvara och ta med giltiga legitimationer. Besöket tar cirka 15 minuter. Vid assisterad befruktning ska samtycket från den andre föräldern tas med.