Faderskap, föräldraskap

Ni som väntar/har fått barn och inte är gifta måste få faderskapet/föräldraskapet fastställt. Det gör ni på Individ- och familjeomsorgen.

När ett barn föds och mamman är ogift ska, enligt svensk lag, faderskapet/föräldraskapet fastställas genom en bekräftelse hos socialtjänsten.

När ett barn är fött skickar Skatteverket en underrättelse om det till socialtjänsten. Men man kan även själv som blivande förälder kontakta Individ och Familjeomsorgen för fastställande av faderskap/föräldraskap innan barnet är fött. Detta kan ske från 28:e graviditetsveckan. Ta i så fall kontakt med individ- och familjeomsorgen för att boka en tid.

Vid besöket ska båda föräldrarna närvara och ta med giltiga legitimationer. Besöket tar ca 15-20 minuter. Vid assisterad befruktning ska samtycket från den andre föräldern tas med.