Barn i idrottskläder som står samlade på Slättens idrottsplats.

Föreningsliv

I Habo utgör föreningslivet den breda grunden i kommunens fritidsverksamhet och erbjuder ett mångsidigt och rikt utbud av aktiviteter. Ett starkt föreningsliv är bra för Habo och tillsammans utvecklar vi verksamheten.