Kontaktperson

En kontaktperson kan vara till stor hjälp för dig som på grund av funktionsnedsättning har ett begränsat umgänge eller svårt med sociala kontakter.

En kontaktperson fungerar som en medmänniska som kan underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att leva ett mer självständigt liv. Med din kontaktperson kan du prata i telefon någon gång i veckan, ta en fika, gå på bio eller annat som intresserar dig.

Så ansöker du om kontaktperson

Du ansöker om kontaktperson hos kommunens handläggare. Om du beviljas kontaktperson får du alltid träffa personen som är tilltänkt uppdraget för en första träff. Därefter bestämmer ni er om ni vill fortsätta att träffas. När ni bestämt er skrivs ett avtal mellan dig och kontaktpersonen där det framgår hur ofta ni ska träffas och vilka aktiviteter ni ska göra tillsammans.

Att ha kontaktperson kostar dig ingenting. Däremot får du själv betala dina kostnader i samband med olika aktiviteter, till exempel cafébesök, biobiljetter med mera.

När du beviljas kontaktperson ska du inom två veckor efter beslutet kontaktas och ges information om lämplig kontaktperson hittas.

Om du har funderingar på att bli kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du vill vara ett stöd för en annan människa och att du har ett engagemang och intresse av att dela din fritid med en människa i en annan situation. Ni planerar era aktiviteter tillsammans, utifrån era intressen och eventuella begränsningar. Vanligtvis träffas man ett par gånger i månaden och har telefonkontakt däremellan. För uppdraget utgår arvode som bestämt utifrån uppdragets art och hur ofta ni träffas.